image1 image2 image3
logo

Nie dla wiatraków!!!

 

Stowarzyszenie
,,Stop wiatrakom w gminie Biała”

 

Drodzy Państwo

 Zapraszamy do naszej strony internetowej, która powstała w wyniku desperacji osób, niezgadzających się z decyzją Wójta i Rady Gminy Biała na posadowienie farmy wiatrowej, składającej się z 28 turbin. Obecnie do grona sprzeciwiających się Sołectw : Janowiec, Łyskornia, Radomina dołączyły Biała Rządowa, Biała Kopiec, Biała Pierwsza, Kopydłów, Brzoza. Sołectwo Walichnowy z gminy Sokolniki także wyraziło swój sprzeciw (248 podpisów).

 

     Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska stwierdziła nieważność w całości uchwały z dn. 15 listopada dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego z lokalizacją 28 elektrowni wiatrowych.

 

 

Nasze stowarzyszenie ,,Stop wiatrakom w gminie Biała”, wystosowało do Rady Gminy wniosek o wstrzymanie lokalizacji elektrowni wiatrowych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biała do momentu wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych przez Sejm RP. 10 stycznia 2013r. sejm zdecydował znaczną większością głosów (371 do 61), że rozpoczną się prace nad ustawą w komisjach: infrastruktury, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, która ma:

 

1. oddalić na bezpieczną odległość 3000metrów elektrownie wiatrowe od budynków mieszkalnych

2. uzgodnić, kto będzie utrzymywał i odśnieżał drogi dojazdowe do turbin wiatrowych( gmina czy inwestor)

3. zapewnić udział społeczeństwa w dyskusji na temat lokalizacji elektrowni wiatrowych

 

            Włączyliśmy się do grupy stowarzyszeń ogólnopolskich, które chcą być stroną w tych rozmowach.

 

 Rada Gminy, mimo sprzeciwu mieszkańców nadal zamierza wprowadzić poprawki do planu zagospodarowania przestrzennego i zatwierdzić lokalizację farmy wiatrowej. Raz podjęta decyzja o posadowieniu turbin, dotyczy całej gminy, nawet tam, gdzie teraz nie ma. Za rok, dwa mogą być, nawet koło Twojego domu. Czy tego chcesz?   

 

 

Dwanaście turbin wiatrowych planowanych było w odległości mniejszej niż obiecywane przez Wójta ( na Zebraniach Wiejskich i audycji w Radiu Ziemi Wieluńskiej) 600 metrów.

 

Poniżej podajemy niektóre odległości elektrowni od domów mieszkalnych:

(EW oznacza elektrownie wiatrową)

 

2 EW - 480 metrów do domów za GCI w Łyskorni

8 EW – 440 metrów do domu p. Jagieły

9 EW - 480 metrów do domu p. Jastrząbka

10 EW - 480 metrów do domu p. Czuba

12 EW - 500 metrów do domu p. Drosińskich

13 EW - 460 metrów do domu p. Kot

14 EW - 520 metrów do domów Jochanki

15 EW - 560 metrów do domów p. Szczepaniaków

21 EW - 440 metrów do 3 domów Kopydłówka

 

Gdy w życie wejdzie ustawa zatwierdzona przez sejm o zachowanie odległości turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych 3000 metrów, mieszkańcy naszej gminy nie dostaną pozwolenia na budowę i rozbudowę. Ziemia ta  stanie się pustynią inwestycyjną, wyludnionym terenem. Decyzja  w sprawie dalszych losów planowanej farmy wiatrowej jest w rękach naszych Radnych.

Plan zagospodarowania przestrzennego został zapłacony przez inwestora firmę Wiatrowiec- 150 000 zł. Czy w związku z tym Radni będą zobowiązani popierać interesy inwestora?

 

  • Czy tak ma wyglądać nasza przyszłość? 
  • Dlaczego Radni, wybrani przez społeczeństwo nie wsłuchują się w głosy mieszkańców ?
  • Co mamy jeszcze zrobić, aby Radni nie byli głusi na nasze wołania!!!

 

Wójt naszej gminy Sławomir Świgoń obiecał nam, że zgodnie  z wnioskiem naszego stowarzyszenia, zaczeka z uchwalaniem nowego planu 3-4 miesiące nie wierząc, że uda się wprowadzić przez ten czas uregulowania prawne w sejmie. Czy w związku z otrzymywaniem sprzecznych informacji na ten sam temat możemy mieć zaufanie do włodarza naszej gminy? Czy nadal musimy pilnować naszego Wójta?

 

 

Nie bądźmy naiwni, sądząc, że wiatraki (zazwyczaj z tak zwanego demobilu) okręcą w złocie naszą Gminę!!!

2014  Stop wiatrakom w Gminie Biała   globbers joomla templates